This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-16 05:01:46

Att skapa undersidor

Undersidor är grupper av sidor som har en gemensam huvudsida. Visserligen är detta också möjligt i klassis wiki, genom att använda namn som NågotÄmneUnderÄmne, men används istället NågotÄmne/UnderÄmne gör det lättare att navigera samt att man dessuom inte behöver skriva huvudsidans namn när man länkar från en undersida.

Således, genom att använda "/" för att sätta samman flera WikiNamn kan man skapa godtyckligt djupa hierarkier (begränsat av hur långa filnamn kan vara på systemet). I praktiken är undersidor vanliga sidor som har ett "/" i sitt namn och kan därför sparas på normalt sätt som alla andra sidor. Undersidor är ett inställningsbart alternativ, men är normalt tillåtet och det rekommenderas att det är det eftersom vissa av hjälpsidorna använder den funktionen.

Exempel

 * HjälpMedÄndringar/UnderSidor
 * [wiki:HjälpMedÄndringar/UnderSidor Den här sidan]
 * [wiki:Self:HjälpMedÄndringar/UnderSidor Den här sidan]
 * /TredjeNivån
 * [wiki:/TredjeNivån en undersida till den här sidan]

Hur det ser ut