This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-14 16:07:05

Aktivering av E-post-stöd

Sätt "mail_smarthost" och "mail_from" i konfigurationen aktiverar funktioner som förklaras nedan. Dessa funktioner är annars inte tillgängliga, eftersom de inte har några förinställda värden.

mail_from

Detta värde används i"From:"-huvudet i e-post som sänds iväg.

mail_smarthost

Detta är den IP- eller domän-namnet på en SMTP-server. På en Unix-värd, kan du försöka localhost. På en Windows-maskin är detta normalt en maskin i ditt LAN, eller någon värd hos din internetförsörjare (ISP).

Se också HjälpMedAnpassning

E-post-funktioner

MoinMoin tillåter för närvarande två e-post-baserade tjänster, som förklaras nedan.

Sändandet av Login-Data

Om e-post finns tillgänglig läggs till en extra funktion i AnvändarInställningar-dialogen. Det är fältet "Your email address" och knappen " Mail me my account data ". Användaren kan skriva in sin e-post-adress, som gavs vid registrering och klicka på knappen för att få sig tillsänt till det ID-nummer som krävs för återinloggning.

Ändringsunderrättelse

En användare kan prenumerera på ändringar av wiki-sidor genom att antingen klicka på kuvert-ikonen Subscribe, eller genom att lägga till ett reguljärt uttryck i fältet "Prenumererade wikisidor" i AnvändarInställningar. När en prenumererad sida ändras skickas automatiskt ett e-brev till prenumeranten, om inte den som gör ändringen väljer att inte göra det genom att klicka bort rutan "Send mail notification". E-brevet som sänds innehåller information om vem som ändrade sidan, en länk till sidan och en diff med ändringen.