This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-14 05:13:10

Att skapa en ny sida

För att skapa en ny sida, skriv sidans WikiNamn på en redan existerande sida och spara den. Sedan kan du klicka på referensen till den nya sidan, då den nu har blivit en hyperlänk.

Du presenteras då med en blank sidan som du kan redigera på normalt sätt. Först när du sparar den så skapas den automatiskt. Sidor kan normalt 1 inte tas bort, så se till att du stavar nya WikiNamn korrekt.

För att få hjälp med att skapa länkar till undersidor, se HjälpMedÄndringar/UnderSidor.

  • 1 Radering av sidor kan aktiveras av wiki-administratören (vilket normalt görs endast på IntraNätplatser.).

Skapandet av en mallsida

För att skapa en sidmall, följ ovanstående beskrivning och använd ett sidnamn som slutar med "Mall". Den sidan kommer sedan att läggas till sidan med mallsidor som visas när du försöker titta på en ickeexisterande sida. Till exempel, IckeExisterandeHjälpSidan har en länk till HjälpMall som laddar innehållet av HjälpMall i redigeringsrutan när du klickar på den länken.

Variabelsubstitution när man sparar en sida

Följande variabler ersätts när en sida slutgiltigen sparas. Observera att de fortfarande visas oersatta i förhandsgranskningen.

@PAGE@

Sidans namn (användbart för mallsidor)

@DATE@

Datum i systemets format

@TIME@

Tid och datum i användarens format

@USERNAME@

Användarens namn (eller domän/IP)

@USER@

Signatur "-- inloggningsnamn"

@SIG@

Daterad signatur "-- inloggningsnamn datum tid"

@MAILTO@

En finare mailto: länk med användarens data

Observera att sparande av mallsidor inte expanderar variabler. Förutom detta är variabelsubstitutioner globala och sker varhelst på sidan de finns, även inom källkodssegment, kommentarer, formatinstruktioner och andra "speciella" delar av sidan som man kan tycka ska exkluderas.