This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-16 02:51:31

HjälpInnehåll > HjälpMedAdministration > HjälpMedInstallation

Contents

  1. Hur du kan installera din egen MoinMoin Wiki
    1. Några exempelinstallationsscenarion

Hur du kan installera din egen MoinMoin Wiki

Den här sidan beskriver installationsproceduren för MoinMoin version 0.11 och senare. I nästa avdelning finns det en lista med installationsscenarion från verkliga världen som hjälper dig att förstå hur instruktionerna kan appliceras i olika miljöer. Om du redan har en wiki och vill uppgradera till version 0.11, se HjälpMedUppgradering.

/GrundläggandeInstallation förklarar "setup.py"-steget av installationen i mer detalj. Detta är giltligt för alla scenarion och du ska läsa den innan du försöker med en verklig installation.

/FelSökning hjälper med fixandet av olika generella problem som du kan få. Dessa gäller också för alla installationsmiljöer.

Efter att du har lyckats göra en installation, bör du läsa om konfigurering och andra tillval som du som wikiadministrator kan göra. HjälpMedAdministration har sidor som täcker de ämnena. Specifikt ger sidona HjälpMedAnpassning och HjälpMedUppdatering information gällande uppsättning av wiki och underhåll. MoinMoinWinCvs och MoinMoinUnixCvs beskriver hur du kan använda den nyaste utvecklingsversionen från SourceForge CVS-biblioteket.

Några exempelinstallationsscenarion

Följande undersidor ger dig konkreta exempel på hur du kan göra installationen i olika datormiljöer och visar vilka kommandon du ska använda och vad de gär. Det är start rekommenderat att du först läser den allmänna informationen om installation (speciellt nästa sektion på den här sidan) innan du väljer det installationsscenario som bäst passar den användning av MoinMoin som du har tänkt dig.

Linux:

Windows:

Macintosh: