This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2020-01-21 08:36:16

URL:er och inbäddade bilder

Det finns flera olika sätt att infoga externa referenser 1 i texten:

 • direkt insättning av URL:er. Om URL:en har filtyp som betecknar en bild (".gif", ".jpg" eller ".png"), så visas den som en inbäddad bild istället för länk.

 • URL:er innanför hakparenteser

 • InterWiki-länkar

 • epostadresser

Om du skriver en URL i normal text så kan det bli ett problem att avgöra om det är en URL eller inte. Därför finns det fyra olika sätt att indikera att det är en URL:

 • sätt ett mellanslag efter URL:en.

 • använd undantagssekvensen SexCitationsTecken.

 • sätt URL:en innanför hakparenteser.

De godtagna URLschemorna är: http, https, ftp, nntp, news, mailto, telnet och file. Wikiadministratören för platsen kan lägga till fler URL-scheman genom att använda anpassningsvariabeln config.url_schemas (se HjälpMedAnpassning).

Förutom dessa standardscheman finns det också några MoinMoin-specifika: wiki, attachment, inline och drawing. "wiki" står för en InterWiki-länk, så MoinMoin:FrontPage och wiki:MoinMoin:FrontPage är ekvivalenta. Normalt använder man den kortare formen. "wiki"-schemat är viktigt när du använder länkar innanför hakparenteser, eftersom du alltid behöver ett URL-schema i det fallet. De andra tre URL-schemorna är för att bifoga filer och beskrivs i HjälpMedÅtgärder/BifogaFil.

Om anpassningsalternativet bang_metaär satt, så kan WikiNamn-länkning undvikas genom att sätta ett utropstecken (bang) före WikiNamnet. ex. !WikiNamn. Detta alternativ är normalt avslaget.

För mer information om möjliga märkkoder, se HjälpMedÄndringar. För mer detailjer om hur du kan länka undersidor, se HjälpMedÄndringar/UnderSidor.

 • 1 Motsatsen till externa referenser är interna automatiska WikiNamn-länkar.

Exempel

 * http://moin.sourceforge.net/
 * [http://moin.sourceforge.net/]
 * [http://moin.sourceforge.net/ MoinMoin Sourceforge Homepage]
 * http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif]
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif moinmoin.gif]
 * InterWiki
 * Self:InterWiki
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki''''''sida på MeatBall]
 * jh@web.de
 * [#anchorname Ankarlänk]

Hur det ser ut