This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-14 09:27:41

Listor och indrag

Du kan skapa punktlistor och numrerade listor på ett ganska enkelt sätt. Allt du behöver göra är att skriva listraden nästan som den är med ett indrag. För att raden ska börja med en stor punkt, börja raden med en stjärna "*". För att få numrerade listrader, börja raden med en nummermall på en av formerna "1.", "a.", "A.", "i." eller "I.". Beroende på vilken du väljer, får du olika numreringssystem. Allt annat ger enbart indrag. Om du vill börja din numrerade lista med ett speciellt nummer, lägg bara till "#värde" till nummermallen.

För att blanda olika nivåer använder de helt enkelt bara olika indragsnivåer. Alla rader på samma indragsnivå tillhör samma dellista. Detta innbär också att du inte kan ändra numreringsstil efter den första listraden.

Definitionslistor kan skapas på formen <mellanslag>term:: definition. Observera att term inte kan innehålla några wikimärkkoder.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Exampel

Gör du indrag
 på det här sättet, då betyder det att
  du vill ha olika indragsnivåer

Om du börjar en rad med en stjärna
 * får du
 * en punkterad
 * lista
  * som också kan vara indragen
   * till flera olika nivåer

En numrerad lista som är blandad med en punktlista:
 1. ett
 1. två
  1. ett
   * punkt 1
   * punkt 2
  1. två
 1. tre
  * punkt
   1. ett

Olika varianter på numrerade listor:
 * gemena romerska siffror
  i. ett
  i. två
 * versala romerska siffor som börjar med 42
  I.#42 fyrtiotvå
  I. fyrtiotre
 * gemena bokstäver
  a. ett
  a. två
 * versala bokstäver
  A. ett
  A. två

 term:: definition
 en annan term:: och dess definition

Hur det ser ut

Gör du indrag

 • på det här sättet, då betyder det att
  • du vill ha olika indragsnivåer

Om du börjar en rad med en stjärna

 • får du
 • en punkterad
 • lista
  • som också kan vara indragen
   • till flera olika nivåer

En numrerad lista som är blandad med en punktlista:

 1. ett
 2. två
  1. ett
   • punkt 1
   • punkt 2
  2. två
 3. tre
  • punkt
   1. ett

Olika varianter på numrerade listor:

 • gemena romerska siffror
  1. ett
  2. två
 • versala romerska siffor som börjar med 42
  1. fyrtiotvå
  2. fyrtiotre
 • gemena bokstäver
  1. ett
  2. två
 • versala bokstäver
  1. ett
  2. två
term
definition
en annan term
och dess definition