This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-14 10:26:47

1. Rubriker för stycken

Du kan skapa rubriker genom att börja och sluta raden med upp till fem likhetstecken. Rubriktexten tas från det som finns mellan dessa markeringar, separarat med ett mellanslag.

Rubriker kan automatnumreras. Detta kan slås av och på för varje sida (se #pragma section-numbers i HjälpMedDirektiv ) eller för hela platsen (se show_section_numbers i HjälpMedAnpassning).

För mer information om olika märkkoder, se HjälpMedÄndringar.

1.1. Exempel

 = Rubrik =
 == Underrubrik ==
 === Underrubrik nivå 3 ===
 ==== Nivå 4 ====
 ===== Nivå 5 =====

1.2. Hur det ser ut

  • = Rubrik = == Underrubrik == === Underrubrik nivå 3 === ==== Nivå 4 ==== ===== Nivå 5 =====

Observera att korrekt sektionsnumrering kräver att du ordnar sektionerna till en korrekt struktur. I vårt exempel är det inte gjort, så du får ett annorlunda rubrikschema än du kanske har förväntat dig.