This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2020-01-19 09:39:56

Att ändra sidlayouten

Även om MoinMoin för närvarande inte har fullt stöd för HTML-mallar (templates) och bytanded till olika layouter, kan du ändra viktiga delar av den genererade HTML-koden och också lägga till dina egna HTML-fragment.

"title1" och "title2" sätts in när sidan visas precis före och efter systemets htmlkod (title1 kommer rakt efter <body>-taggen och är normalt odefinierad. title2 har som normalvärde "<hr>"-taggen ovanför sidinnehållet). "navi_bar" är en lista på sidnamn1 som adderas till sidhuvuder med snabblänkar till wikin. Om den är None så visas ingen navigeringsrad.

På ett liknande sätt så kan sidfoten ändras genom att sätta "page_footer1" och "page_footer2".

"html_head" adderas in i <head>-elementet för alla sidor medans "html_head_queries" inkluderas för redigerings- och åtgärdssidor (html_head sänds iväg för sådana sidor också).

Se http://openlook.org/ för ett fint exempel.

  • 1 I tidigare versioner än 0.11 var navi_bar en bit HTML-kod.