This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-05 22:49:33

Tabellmärkord

För att skapa en tabell, börjar de med tabelltaggen "||". Inuti tabellen kan du skapa celler genom att separera dem med "||". För att få en centrerad cell som sträcker sig över flera kolumner börjar du cellen med mer än en celltagg. Intilliggande linjer på samma indenteringsnivå kombineras automatiskt till en.

För mer information om olika möjliga märkord, se HjälpMedÄndringar.

Tabellattribut

Förutom möjligheten att repetera celltaggar för att få celler som sträcker sig över flera kolumner kan du sätta många HTML-attribut direkt. Sådana attribut sätter du mellan spetsiga parenteser <...> direkt efter celltaggen.

Wiki-märkspråket har följande attribut för tabeller:

 • <50%>: cellens bredd

 • <-2>: cellen sträcker sig över flera kolumner

 • <|2>: cellen sträcker sig över flera rader

 • <(>: vänsterjustering

 • <:>: centrering

 • <)>: högerjustering

 • <^>: justerad överst i cellen

 • <v>: justerad underst i cellen

 • <#XXXXXX>: bakgrundsfärg

Om det finns flera motsägelsefulla attribut som <(:)>, är det den sista som gäller. Det finns inget separat attribut för vertikal centrering, eftersom det är det normala utan andra attribut.

Förutom dessa kan du lägga till några traditionella, längre HTML-attribut (observera att endast vissa HTML-attribut är tillåtna). Genom att specifiera attribut på det här sättet är det också möjligt att ändra formatet på tabellen själv. Specifikt kan du sätta tabellbredden genom ||<tablewidth="100%">...|| i den allra första tabellraden, och färgen för en hel tabellrad genom ||<rowbgcolor="#FFFFE0">...|| i tabellens allra första cell. Som du kan se så måste lägga förstavelsen table eller row till HTML-attributet.

Exampel

 Generell tabellayout och HTML-lika alternativ::
 ||||||<tablewidth="80%">'''Rubrik'''||
 ||cell 1||cell2||cell 3||
 ||<rowspan=2> över flera rader||||<bgcolor='#E0E0FF'> över 2 kolumner||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">cell2||cell 3||
 Cellbredd::
 || smal ||<:99%> bred ||
 Täckande flera rader och kolumner::
 ||<|2> 2 rader || rad 1 ||
 || rad 2 ||
 ||<-2> rad 3 över 2 kolumner ||
 Justering::
 ||<(> vänster ||<^|3> uppåt ||<v|3> nedåt ||
 ||<:> centrerat ||
 ||<)> höger ||
 Färger::
 ||<#FF8080> röd ||<#80FF80> grön ||<#8080FF> blå ||

Hur det ser ut

Generell tabellayout och HTML-lika alternativ
 • Rubrik

  cell 1

  cell2

  cell 3

  över flera rader

  över 2 kolumner

  cell2

  cell 3

 • Cellbredd
 • smal

  bred

 • Täckande flera rader och kolumner
 • 2 rader

  rad 1

  rad 2

  rad 3 över 2 kolumner

 • Justering
 • vänster

  uppåt

  nedåt

  centrerat

  höger

 • Färger
 • röd

  grön

  blå