This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-06 02:30:52

Arbitrære sidenavne

Hvis du omkranser en række bogstaver i lodrette klammer og dobbelte anførselstegn ["lissom dette"], bliver det til et sidenavn. Dette kan bruges til specielle anvendelser af MoinMoin (såsom organisering af lister af ting, f.eks. din CD-samling, ved deres "naturlige" navn).

/!\ Dette er en opsætningsindstilling aktiveret med allow_extended_names, så det fungerer muligvis ikke!

URL'er og integrerede billeder

Der er flere måder at indsætte eksterne henvisninger1 til teksten:

 • direkte indsættelse af URL'er; hvis adressen ender med fil-endelsen for et billede (".gif", ".jpg" eller ".png"), bliver URL'en omdannet til et billedemærke.

 • URL'er i lodrette klammer.
 • InterWiki henvisninger.

 • email-adresser.

Indtaster du URL'er inde i normal tekst er der problemet med at genkende hvad der hører til URL'en og hvad der ikke gør. Der er fire måder at tvinge afslutning af en URL:

 • tilføj et mellemrum efter URL'en.
 • brug SixSingleQuotes undvigelsesmetoden.

 • omkrans URL'en af dobbelte anførselstegn.
 • brug syntaksen med lodrette klammer.

De understøttede URL-skemaer er: http, https, ftp, nntp, news, mailto, telnet, og file. Administratoren af din wiki kan udvide med flere skemaer med url_schemas-variablen (se HelpOnConfiguration).

Oveni standardskemaerne er der de MoinMoin-specifikke: wiki, attachment, inline, and drawing. "wiki" indikerer en InterWiki henvisning, så MoinMoin:ForSide og wiki:MoinMoin:ForSide er det samme; normalt vil du bruge den kortere form; "wiki"-skemaet bliver vigtigt når du bruger syntaksen med lodrette klammer, da du her altid skal angive et skema. De øvrige tre skemaer er relateret til vedhæftede filer og gennegås under HelpOnActions/AttachFile.

Når opsætningsindstillingen bang_meta er aktiveret, kan du undertrykke WikiNavn-henvisninger ved at tilføje et udråbstegn (bang) foran WikiNavnet, som i !WikiNavn. Dette er slået fra som standard.

Se HjælpTilRedigering for yderligere information om mulig opmærkning. For detaljer om henvisninger til undersider se HelpOnEditing/SubPages.

For at indsætte ankre på en side skal du bruge macroen Anchor: [[Anchor(ankernavn)]], hvor "ankernavn" er ankerets rigtige adresse. for at henvise en anker til samme wikiside bruges [#ankernavn] eller [#ankernavn mærkattekst]. For at henvise til et anker på en anden wikiside skrives [wiki:Self:SideNavn#ankernavn] eller [wiki:Self:SideNavn#ankernavn mærkattekst], hvor "SideNavn" er navnet på den anden side og "ankernavn" er referencen til ankeret på siden.

Det er ofte ønskværdigt at oprette en henvisning til en wikiside i den nuværende wiki, men at henvisningen fremtræder med en anden mærkat. Du kan bruge en InterWiki henvinsing med wikinavnet "Self", men så tilknyttes InterWiki-ikonet som kan være være misvisende da du slet ikke henviser til en ekstern side. Brug syntaksen [:WikiSide:Mærkattekst] for at få en henvisning til en wikiside i denne wiki uden at skabe en InterWiki-henvisning.

 • 1 Det modsatte af eksterne henvisninger er interne, automatiske WikiNavn henvisninger

Eksempel

 * http://moin.sourceforge.net/
 * [http://moin.sourceforge.net/]
 * [http://moin.sourceforge.net/ MoinMoin Sourceforge Hjemmeside]
 * http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif]
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif moinmoin.gif]
 * InterWiki
 * Self:InterWiki
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki-side på MeatBall]
 * jh@web.de
 * [:InterWiki:InterWiki-side i denne wiki]
 * [#ankernavn Henvisning til anker på denne side]
 * [wiki:Self:AndenSide#ankernavn Henvisning til anker på en anden wikiside]
 * [:AndenSide#ankernavn:Henvisning til side på denne wiki med mærkattekst]

Display