This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2020-01-21 05:41:28

Du kan använda den här sidan för att söka igenom alla sidor på den här WikiWikiWebben. Stora och små bokstäver spelar ingen roll i sökorden.

Bra platser att börja utforska en Wiki från är:

  • SenasteÄndringar: se vilka sidor som arbetas på

  • SökSida: sök eller bläddra igenom databasen på olika sätt

  • TitelRegister: ett register på alla sidor i wikin

  • OrdRegister: ett register med alla ord som finns i sidtitlarna

  • WikiSandLåda: en sida som det är fritt att göra redigeringsexperiment på

Här är en sökning på sidtitlar:

Här kan du söka på alla ord i alla texter:


  • Display context of search results
    Case-sensitive searching

Du kan också använda "reguljära uttryck", till exempel:

    seriali[sz]e

Du kan också gå direkt till en sida, eller skapa en ny sida, genom att ge namnet här: