This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-08 19:08:06

Du kan bruke denne siden for å søke gjennom alle sider på denne wikien. Store eller små bokstaver spiller ingen rolle.

Gode steder for å begynne å utforske en Wiki er fra:

  • SisteEndringer: se hvilke sider som nylig er oppdatert

  • TittelIndeks: en liste over alle sider i wikien

  • OrdIndeks: en liste med alle ord som finnes i sidetitler (og dermed en liste over begreper som er brukt i wikien)

  • WikiLekePlass: et sted for å eksperimentere med wiki

  • VeiViser: søk eller se gjennom sidene på ulikt vis

Her er søk på sidetitler:

Her kan du søke på ord i all tekst:


  • Display context of search results
    Case-sensitive searching

Du kan også bruke "regulære uttrykk", for eksempel:

    seriali[sz]e

Du kan gå direkte til en side, eller opprette en ny, ved å skrive inn navnet her: