This site best when viewed with a modern standards-compliant browser. We recommend Firefox Get Firefox!.

Linux-HA project logo
Providing Open Source High-Availability Software for Linux and other OSes since 1999.

USA Flag UK Flag

Japanese Flag

Homepage

About Us

Contact Us

Legal Info

How To Contribute

Security Issues

This web page is no longer maintained. Information presented here exists only to avoid breaking historical links.
The Project stays maintained, and lives on: see the Linux-HA Reference Documentation.
To get rid of this notice, you may want to browse the old wiki instead.

1 February 2010 Hearbeat 3.0.2 released see the Release Notes

18 January 2009 Pacemaker 1.0.7 released see the Release Notes

16 November 2009 LINBIT new Heartbeat Steward see the Announcement

Last site update:
2019-12-14 19:11:50

#pragma section-numbers off
#acl All:admin,read,write,delete,revert
#language en

Ezen az oldalon megpróbálunk minden formázási lehetőséget legalább egyszer bemutatni.

'''Index'''
[[TableOfContents(2)]]

Index

Contents

 1. Fejlécek
  1. 2. Fejléc
 2. Betűstílusok
  1. Szintakszis kiemelés
 3. Figurák
 4. Hiperhivatkozások
  1. Belső
  2. Külső
  3. WikiNevek írása
 5. Idézet blokk
 6. Listák
 7. Számozott listák
 8. Leírások + Definíciók
 9. Kód megjelenítése
 10. Táblázatok
  1. Általános táblázat elrendezés HTML-szerű kapcsolókkal
  2. Cella szélessége
  3. Sorok és oszlopok csoportosítása
  4. Igazítás
  5. Színek
  6. CSV táblák
 11. Vonalak
 12. Makrók

Fejlécek

2. Fejléc

3. Fejléc

4. Fejléc

5. Fejléc

Betűstílusok

Normális szöveg, ''kiemelt'', '''félkövér''', __aláhúzott__, ,,alső index,,, ^felső index^, `gépíró` és {{{gépíró}}}.

Normális szöveg, kiemelt, félkövér, aláhúzott, alső index, felső index, gépíró és gépíró.

Szintakszis kiemelés

 •  1 # python kód
    2 print code.colorize("abc", 1 + 1)
  

Figurák

Markup Display Filename Markup Display Filename Markup Display Filename
(!) (!) idea.png (./) (./) checkmark.png /!\ /!\ alert.png
:( :( sad.png :) :) smile.png :)) :)) smile3.png
:-( :-( sad.png :-) :-) smile.png :-)) :-)) smile3.png
:-? :-? tongue.png :D :D biggrin.png :\ :\ ohwell.png
:o :o redface.png ;) ;) smile4.png ;-) ;-) smile4.png
<!> <!> attention.png <:( <:( frown.png >:> >:> devil.png
B) B) smile2.png B-) B-) smile2.png X-( X-( angry.png
{*} {*} star_on.png {1} {1} prio1.png {2} {2} prio2.png
{3} {3} prio3.png {OK} {OK} thumbs-up.png {X} {X} icon-error.png
{i} {i} icon-info.png {o} {o} star_off.png |) |) tired.png
|-) |-) tired.png              

Hiperhivatkozások

Belső

 * MoinMoin
 * MoinMoin/TextFormatting
 * MoinMoin/InstallDocs 
 * ../InstallDocs 
 * /SubPage
 * Self:InterWiki

[#anchorname Horgony Kapocs]

Horgony Kapocs

Külső

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ MoinMoin Wiki]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png]
 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png moinmoin.png]
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki page on MeatBall]
 * [file://servername/full/path/to/file/filename%20with%20spaces.txt Click here to read filename with spaces.txt]
 * me@privacy.net

WikiNevek írása

Wiki''''''Név
Wiki``Név

WikiNév WikiNév

Idézet blokk

 Ez a sor beljebb kezdődik
 Ez még inkább
 • Ez a sor beljebb kezdődik
  • Ez még inkább

Listák

 * 1. elem

 * 2. elem, kis sorközzel
 * 3. elem
  * 3.1-es elem
 • 1. elem
 • 2. elem, kis sorközzel
 • 3. elem
  • 3.1-es elem

Számozott listák

 1. 1. elem
  i. 1. elem
  i. 2. elem
 1. 1. elem
  1. 1. elem
  2. 2. elem

 1. 2. elem
  a. 1. elem
  a. 2. elem
 1. 2. elem
  1. 1. elem
  2. 2. elem

Leírások + Definíciók

 Fogalom:: Leírás
 Címke:: Definíció
Fogalom
Leírás
Címke
Definíció

Kód megjelenítése

 • 1. sor
    4 karakterrel beljebb
  

Táblázatok

Általános táblázat elrendezés HTML-szerű kapcsolókkal

 ||||||<tablewidth="80%">'''Fejléc'''||
 ||1. cella||2. cella||3. cella||
 ||<rowspan=2> sorok összeolvasztása||||<bgcolor='#E0E0FF'> 2 oszlop összeolvasztása||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">2. cella||3. cella||
 • Fejléc

  1. cella

  2. cella

  3. cella

  sorok összeolvasztása

  2 oszlop összeolvasztása

  2. cella

  3. cella

Cella szélessége

 || keskeny ||<:99%> széles ||
 • keskeny

  széles

Sorok és oszlopok csoportosítása

 ||<|2> 2 sor || 1. sor ||
 || 2. sor ||
 ||<-2> 3. sor 2 oszlopon át ||
 • 2 sor

  1. sor

  2. sor

  3. sor 2 oszlopon át

Igazítás

 ||<(> balra ||<^|3> fel ||<v|3> le ||
 ||<:> középre ||
 ||<)> jobbra ||
 • balra

  fel

  le

  középre

  jobbra

Színek

 ||<#FF8080> piros ||<#80FF80> zöld ||<#8080FF> kék ||
 • piros

  zöld

  kék

CSV táblák

Az adat pontosvesszőkkel van elválasztva (ld. a nyers szöveget):

1. oszlop 3.oszlop 4. oszlop
1 3 4
a c d
 • 1. oszlop 3.oszlop 4. oszlop
  1 3 4
  a c d

Vesszőkkel elválasztva (ld. a nyers szöveget):

1. oszlop 2. oszlop 3.oszlop 4. oszlop
1 2 3 4
a b c d

Vonalak

--- (nem vonal)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (10-nél nem lesz vastagabb)

--- (nem vonal)

(10-nél nem lesz vastagabb)

Makrók

[[Anchor(horgonynév)]]
'''[[PageCount]]''' oldalak száma
[[RandomPage]]

1762 oldalak száma ResourceAgentInstantiation